ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ

Διαβάστε για την ειδική κατάσταση των εμπλεκόμενων χωρών και τη χαρτογράφηση της σε σχέση με το υπόβαθρο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας συλλογής ορθών πρακτικών για την αξιολόγηση και τη διαχείριση της ικανοποίησης των εργαζομένων.

ΛΗΨΗ

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Κατεβάστε την μονοσέλιδη έκδοση των πιο σημαντικών δεδομένων και βασικών θεμάτων στις 6 χώρες.

ΛΗΨΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποκτήστε πρόσβαση στο online εργαλείο ικανοποίησης των εργαζομένων των ΜΜΕ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 09/2022

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αποκτήστε πρόσβαση στο ψηφιακό βιβλίο μαθημάτων ικανοποίησης υπαλλήλων του έργου μας και ενισχύστε τις δεξιότητές σας στο τομέα του HR.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 09/2022