ΕΙΣΑΓΩΓH

ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΣIΑΣ

ΣΤOΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣIΑ

ΑΝΤΑΜΟΙΒEΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΕΝΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ