X'JISTA' JTIK SATISF'ACTION?

Is-suċċess ta' kwalunkwe kumpanija huwa affettwat mis-sodisfazzjon tal-impjegati tagħha. L-impjegati li huma sodisfatti bl-impjiegi tagħhom huma aktar impenjati, produttivi u aktar probabbli li jibqgħu ma' organizzazzjoni (sodisfazzjon għoli jimplika anqas bdil ta' ħaddiema w assenteiżmu aktar baxx).

Ir-riċerka mwettqa qabel il-proġett uriet li l-impjegati ta' kumpaniji żgħar iħossuhom inqas apprezzati u jipperċepixxu fatturi ta' sodisfazzjon differenti minn dawk f'kumpaniji kbar. Is-sodisfazzjon tal-impjegati mhux qed jitkejjel u jiġi ġestit b'mod adegwat fost l-SMEs minħabba: għodod u azzjonijiet insuffiċjenti; l-ispejjeż għoljin u l-kumplessità tal-livell tal-għodod disponibbli u mhux biżżejjed sidien u maniġers tas-sengħa.  Barra minn hekk, is-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol fl-Ewropa wara l-pandemija tal-coronavirus tista' tkun diffiċli ħafna jew saħansitra kritika għall-SMEs li jiġġustifika sforzi speċjali għal dan is-settur biex jappoġġawhom biex jikkompetu ma' kumpaniji kbar.

Dan kollu juri l-ħtieġa li l-kumpaniji ż-żgħar jingħataw għarfien u għodod adegwati biex ikejlu u jimmaniġġjaw is-sodisfazzjon tal-impjegati fin-negozji ż-żgħar. Għalhekk il-proġett SATISF'ACTION! għandu l-għan li jarrikkixxi l-offerta ta' tagħlim ibbażata fuq ix-xogħol għall-SMEs billi jfassal, jittestja u jxerred programm innovattiv u prattiku għall-ġestjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati f'kumpaniji żgħar (inkluż l-użu tal-ICT) fi ħdan sitt pajjiżi sal-30.09.2022.

L-għan dirett jirrifletti aktar objettivi li huma:

Il-proġett huwa mistenni li jdum 22 xahar (12.2020 – 09.2022), isir minn 6 sħab minn 6 pajjiżi: il-Polonja – ORANGE HILL, Malta – IIF International Integrity Foundation (preċedentement: Fondazzjoni għall-Għoti tas-Setgħa lill-Ugwaljanza bejn is-Sessi), Spanja - INDEPCIE, ir-Repubblika Ċeka – INSTITUT INPRO, Franza – LENO FRANZA u l-Greċja – SMART UMBRELLA.

Il-proġetti jirriżultaw fi programm kumpless ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol għall-ġestjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati f'kumpaniji żgħar li jikkonsistu minn:

Ir-riżorsi edukattivi se jkunu disponibbli online bħala riżorsi edukattivi miftuħa u se jiġu ppubblikati f'7 lingwi: l-Ingliż, l-Ispanjol, il-Franċiż, il-Pollakk, iċ-Ċek, il-Grieg u l-Malti. Ir-riżultati se jiġu disseminati permezz ta' 6 avvenimenti multiplikaturi nazzjonali u permezz tal-involviment attiv tal-ambjent u l-promozzjoni.

Aktar riżultati mistennija tal-proġett huma:

Il-proġett huwa indirizzat lis-sidien u l-maniġers ta' kumpaniji żgħar (sa 50 persuna), li huma utenti diretti tar-riżultati tal-proġetti u huma maħsuba biex jimplimentaw soluzzjonijiet ta' proġetti fl-organizzazzjonijiet tagħhom. Il-grupp ta' utenti huwa estiż bl-organizzazzjonijiet u l-individwi kollha li qed joffru servizzi ta' konsulenza u taħriġ (18-il kumpanija se jieħdu sehem fl-implimentazzjoni u l-ittestjar tal-proġetti iżda permezz tad-disseminazzjoni u l-involviment ta' ħafna partijiet ikkonċernati, il-proġett huwa maħsub biex jilħaq mijiet ta' utenti potenzjali). Il-grupp fil-mira indirett huma impjegati ta' kumpaniji żgħar u b'mod ġenerali l-komunità ta' negozji żgħar - dawk kollha li jibbenefikaw mill-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet li jgħollu s-sodisfazzjon tal-impjegati u b'dan il-mod jagħmlu post tax-xogħol aktar inklużiv.