ΤΙ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ SATISF'ACTION;

Η επιτυχία οποιασδήποτε εταιρείας επηρεάζεται από την ικανοποίηση των εργαζομένων της. Οι εργαζόμενοι που είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους είναι πιο αφοσιωμένοι, παραγωγικοί και πιο πιθανό να παραμείνουν σε έναν οργανισμό (η υψηλή ικανοποίηση συνεπάγεται χαμηλότερο κύκλο εργασιών και λιγότερες απουσίες).

Η έρευνα που διεξήχθη πριν από το έργο απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι των μικρών εταιρειών αισθάνονται λιγότερο πολύτιμοι και αντιλαμβάνονται διαφορετικούς παράγοντες ικανοποίησης από εκείνους στις μεγάλες εταιρείες. Η ικανοποίηση των εργαζομένων  δεν μετράται και δεν αντιμετωπίζεται με επαρκή τρόπο μεταξύ των ΜΜΕ λόγω: ανεπαρκών εργαλείων και δράσεων, υψηλό κόστος και πολυπλοκότητα επιπέδου των διαθέσιμων εργαλείων και απουσία εξειδικευμένων ιδιοκτητών και διαχειριστών. Επιπλέον, η κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη μετά τη πανδημία του κορονοϊού μπορεί να είναι πολύ δύσκολή ή ακόμη και κρίσιμη για τις ΜΜΕ, γεγονός που δικαιολογεί ειδικές προσπάθειες για τον τομέα αυτό με σκοπό την στήριξή τους, ώστε να καταφέρουν να ανταγωνισθούν τις μεγάλες εταιρείες.

Όλα αυτά αποδεικνύουν την ανάγκη παροχής επαρκών γνώσεων και εργαλείων στις μικρές επιχειρίσεις για τη μέτρηση και τη διαχείριση της ικανοποίησης των εργαζομένων τους. Γι' αυτό το έργο SATISF'ACTION! αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των γνώσεων των ΜΜΕ, σχεδιάζοντας, δοκιμάζοντας και διανθίζοντας καινοτόμα και πρακτικά προγράμματα για τη διαχείριση της ικανοποίησης των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΤΠΕ) σε 6 χώρες έως τις 30.09.2022.

Ο άμεσος στόχος του έργου αντικατοπρτίζει τους παρακάτω σκοπούς:

Το έργο αναμένεται να διαρκέσει 22 μήνες (12.2020-09.2022), και να υλοποιηθεί από 6 εταίρους σε 6 χώρες: Πολωνία-ORANGE HILL, Μάλτα-Διεθνές Ίδρυμα Ακεραιότητας IIF (παλαιότερα: Ίδρυμα για την Ενδυνάμωση της Ισότητας των Φύλων), Ισπανία-INDEPCIE, Τσέχικη Δημοκρατία-INSTITUT INPRO, Γαλλία-LENO FRANCE και Ελλάδα- SMART UMBRELLA.

Τα αποτελέσματ του έργου θα είναι ένα σύνθετο πρόγραμμα μάθησης με βάση την εργασία για τη διαχείριση της ικανοποίησης των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις που θα αποτελείται από:

Οι εκπαιδευτικοί πόροι θα είναι διαθέσιμοι διαδικτυακά και θα δημοσιεύονται σε 7 γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Πολωνικά, Τσεχικά, Ελληνικά και Μαλτέζικα. Τα αποτελέσματα θα διαδοθούν μέσω 6 εθνικών εκδηλώσεων , μέσω της ενεργούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων και της συνολικής προώθησης του έργου.

Περαιτέρω αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

Το έργο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές μικρών εταιρειών (έως 50 άτομα), οι οποίοι είναι άμεσοι χρήστες των αποτελεσμάτων του έργου και προορίζονται να εφαρμόσουν τις λύσεις του έργου στους οργανισμούς τους. Η ομάδα χρηστών επεκτείνεται με όλους τους οργανισμούς και τα άτομα που προσφέρουν συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες (18 εταιρείες θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση και τη δοκιμή έργων, αλλά μέσω της διάδοσης και της συμμετοχής πολλών ενδιαφερόμενων μερών το έργο προορίζεται να προσεγγίσει εκατοντάδες δυνητικούς χρήστες). Η έμμεση ομάδα-στόχος είναι οι εργαζόμενοι των μικρών επιχειρήσεων και γενικά η κοινότητα των μικρών επιχειρήσεων - όλοι εκείνοι που επωφελούνται από την εφαρμογή λύσεων που αυξάνουν την ικανοποίηση των εργαζομένων και με αυτόν τον τρόπο καθιστούν έναν χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.