CO JSME PRO VÁS V RÁMCI PROJEKTU SATISF'ACTION PŘIPRAVILI?

Úspěch každé společnosti je zásadně ovlivňován spokojeností jejích zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří jsou spokojeni se svou prací, jsou angažovanější, produktivnější a s větší pravděpodobností ve společnosti zůstanou, neboť vysoká spokojenost zaměstnanců znamená jejich nižší fluktuaci.

Výzkum provedený ještě před zahájením tohoto projektu ukázal, že zaměstnanci malých firem se cítí méně oceňovaní a zaměřují se na jiné faktory spokojenosti než zaměstnanci velkých firem. Právě spokojenost zaměstnanců není v malých a středních společnostech často měřena a řízena odpovídajícím způsobem. Majitelům či manažerům malých podniků
v mnoha případech chybí znalosti a dovednosti v oblasti lidských zdrojů a také praktické nástroje, které by jim pomohly s vytvořením vhodného pracovního prostředí a udržení spokojených a loajálních zaměstnanců. Situace na evropském trhu práce je navíc negativně ovlivněna pandemií koronaviru a udržení stálých zaměstnanců je u malých podniků klíčovým faktorem, který jim může napomoci v soutěži s velkými společnostmi.

Cílem projektu SATISF'ACTION! je proto obohatit nabídku vzdělávání na pracovišti
pro malé a střední společnosti navržením, testováním a šířením inovativního a praktického programu pro řízení spokojenosti zaměstnanců v malých společnostech.

Mezi další cíle projektu patří:

Předpokládaná doba trvání projektu je 22 měsíců (12/2020 - 09/2022) a podílí se na něm odborní partneři z 6 evropských zemí: Polsko - ORANGE HILL (koordinátor projektu), Malta - IIF International Integrity Foundation (dříve: Foundation for Empowering Gender Equality), Česká republika - INSTITUT INPRO, Francie - LENO FRANCE, Řecko - SMART UMBRELLA a Španělsko - INDEPCIE.

Komplexní vzdělávací program pro řízení spokojenosti zaměstnanců v malých společnostech se skládá z:

Veškeré tréninkové materiály budou k dispozici online a zdarma ke stažení v 7 jazycích: češtině, angličtině, španělštině, francouzštině, polštině, řečtině a maltštině. Zároveň se
v rámci projektu SATISF'ACTION! uskuteční celkem 6 workshopů (v prezenční či online podobě), v každé z partnerských zemí jeden.

Dalšími očekávanými dopady projektu jsou:

Mezinárodní projekt SATISF'ACTION! se zaměřuje na majitele a manažery malých společností (do 50 zaměstnanců) s cílem poskytnout jim odpovídající znalosti a nástroje pro hodnocení a řízení spokojenosti svých zaměstnanců. Cílová skupina projektu SATISF'ACTION! je navíc rozšířena o další organizace či jednotlivce, kteří nabízejí poradenské a školící služby. Na realizaci a testování projektu se bude přímo podílet 18 malých společností, jeho výsledky a nástroje budou však dále distribuovány stovkám potenciálních uživatelů.